gratisjuridiskradgivning.se

Sambolag och samboavtal

Sambolag och samboavtal

Sambolagen blir aktuell först när en samborelation upphör på något sätt, antingen via separation eller dödsfall. Sambolagen träder i kraft om en av samborna ansöker om bodelning, vilket innebär att bostaden och bohaget ska delas upp eftersom paret inte har kunnat komma överens på egen hand.

Detta gäller för sambor

  • Sambor ärver inte av varandra
  • Sambor måste ansöka om gemensam vårdnad av barn
  • Sambor har ingen underhållsskyldighet
  • Vid separation ska bostad och bohag delas enligt bodelning
  • Den som är i störst behov av bostaden och bohaget tilldelas egendomen

Sambo – bodelning

För sambos innefattar bodelningen samboegendom, det vill säga bostaden, bohaget och allt som har förvärvats för gemensamt bruk. Detta är oberoende av vem som har stått för lån eller betalat för bohaget. Allt som har inhandlats för gemensamt bruk tillfaller bodelning.

Vad ingår inte i bodelningen för sambor?

  • Saker som har inhandlats innan samboförhållandet
  • Aktier, spar- och bankkonton
  • Lösöre såsom egeninköpt bil/båt/sommarstuga

Sambolagen - Bostadsrätt

Vem en bostadsrättslägenhet tillfaller beror främst på vem som har köpt den, men det finns också undantagsfall. Du kan läsa om två olika scenarion här under som redogör för vem som får en bostadsrättslägenhet vid en separation.

Bostadsrätt som inhandlats gemensamt

Om ett par gemensamt köper en lägenhet kommer den att delas upp därefter, antingen genom att lägenheten säljs och paret delar på vinsten, eller genom att personen som bor kvar köper ut den andra.

Bostadsrätt som inhandlats på egen hand

Om lägenheten köptes innan relationen påbörjades tillfaller den partnern som äger lägenheten, om inte en av parterna bedöms vara i större behov av lägenheten. Då genomförs en bodelning, men den kvarboende personen behöver då köpa ut den andre.

Sambolagen - Hyresrätt

Vem en hyresrättslägenhet tillfaller efter en samborelations uppbrott beror på när, hur och varför lägenheten införskaffades. Det beror helt enkelt på omständigheterna kring relationen och situationen. Här under beskrivs olika scenarion.

Hyresrätt som införskaffats för personligt bruk

En hyresrättslägenhet tillfaller först och främst partnern som införskaffade lägenheten på egen hand och/eller innan samborelationen påbörjades. Men det finns en möjlighet att personen som är i störst behov av lägenheten kan komma att få ta över den.

Hyresrätt som införskaffats för gemensamt bruk

Oavsett vem som ordnade fram hyresrättslägenheten eller står skriven på lägenheten så kommer den tillfalla personen som är i störst behov av den, om den införskaffades för gemensamt bruk. Vad som anses som störst behov är dock inte fastställt.

Hyresrätt som införskaffats gemensamt

Om båda parterna anser sig ha rätt till lägenheten kommer en behovsbedömning att genomföras. Finns det ett gemensamt barn med i bilden där vårdnaden kommer att delas på hälften anses behovet vara detsamma för båda. Vem hyresrätten tillfaller beror alltså från fall till fall. Om det finns barn från tidigare relationer kommer lägenheten med största sannolikhet tillfalla partnern som har barn.

Varför samboavtal?

De flesta skriver samboavtal för att tydligt dela upp vad som tillhör vem vid en eventuell separation, speciellt om den ena partnern äger lägenheten och har inhandlat det mesta av bohaget. För även om det är en av parterna i samboförhållandet som har tagit lån och köpt lägenheten så är det inte säkert att lägenheten kommer att tillfalla den personen.