Bodelning vid skilsmässa

Den som vill separera som gift behöver skicka in en skilsmässoansökan. I samband med det måste även båda parterna bestämma hur vårdnad av gemensamma barn ska se ut. Utöver pappersarbete kan även en bodelning komma att bli aktuell om båda parterna inte kan komma överens om det på egen hand.

Skilsmässoansökan

Det går att ansöka om skilsmässaSveriges domstolars hemsida, genom deras e-tjänst eller genom att skriva ut en blankett. För att skilsmässan ska kunna gå igenom måste båda parter vara överens om att de vill skiljas. Dessutom måste de före detta makarna vara överens om vårdnaden för gemensamma barn. Att skicka in en skilsmässoansökan kostar 900 kr.

Bodelning med äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord skrivs för att dela upp privat egendom så att egendomen, vid en eventuell separation eller dödsfall, hålls privat eller inom den egna släkten. Men ett äktenskapsförord kan också verka åt andra hållet, det vill säga att man vill att enskild egendom ska tillhör sin make/maka.

Äktenskapsförordets giltighet

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt behöver det ha undertecknats av båda makarna och registrerats hos Skatteverket. Läs mer om att registrera äktenskapsförord hos Skatteverket.

Bodelning utan äktenskapsförord

En bodelning mellan makar görs ofta under eller efter en skilsmässa, men det kan också göras under äktenskapstiden, trots att man är lyckligt gifta, om man exempelvis vill tydliggöra vem som äger vad. Man klargör bodelningen i ett så kallat bodelningsavtal, men man brukar dela lika på giftorättsgods. Det är dock inget krav.

Giftorättsgods

Det som ingår i giftorättsgods är bostad, möbler, personliga bankkonton. Det enda som inte räknas in är enskild egendom och personliga tillhörigheter. Enskild egendom inbegriper sådant som någon av makarna har fått genom arv eller testamente.

Skriva eget bodelningsavtal

Man kan skriva ett bodelningsavtal hos en jurist eller advokat, men många byråer erbjuder också möjligheten att beställa mallar för ett billigare pris. Du kan beställa hem ett bodelningsavtal kostnadsfritt hos Lavendla.