gratisjuridiskradgivning.se

Hyra ut i andra hand

Hyra ut i andra hand

Det kan komma tillfällen i livet då du vill hyra ut din lägenhet; kanske ska du ut på en lång resa, testa på sambolivet eller jobba i en annan stad? Skälen kan vara många. Här kan du läsa om du får hyra ut din lägenhet och vad det är för skillnaderna mellan att hyra ut en bostadsrätt och en hyresrätt.

Giltigt skäl till att hyra ut bostadsrätt och hyresrätt

  • Testa på sambolivet
  • Hyra ut till egna barn
  • Hyra ut till närstående
  • Du är sjuk
  • Du får inte sålt din lägenhet
  • Arbeta/studera/vårda anhörig/lumpa i annat land/på annan ort (kan ej pendla)

Kan bostadsrättsföreningen neka andrahandsuthyrning?

Det vanligaste är att bostadsrättsföreningar accepterar andrahandsuthyrning, men den vanligaste anledningen till att de inte gör det beror på om det redan är många som hyr ut sina lägenheten i föreningen. Detsamma gäller för hyresrätter.

Överklaga nekandet

Om du uppfyller ett av ovan nämnda skäl till din uthyrning, men ändå har blivit nekad, kan du ta detta vidare till och överklaga ditt beslut hos hyresnämnden. Om du ska hyra ut en hyresrätt behöver du tänka på att din hyra måste vara skälig.

Hyra ut bostadsrätt i andra hand

Om du får hyra ut din bostadsrätt beror vanligtvis på anledningen till uthyrningen. Om du uppfyller någon av ovanstående krav kan bostadsrättsföreningen inte neka en uthyrning, men om du inte har ett giltigt skäl är beslutet upp till bostadsrättsföreningen. Om du får din lägenhet godkänd för andrahandsuthyrning finns det en rad andra saker du behöver tänka på, du kan läsa mer om andrahandsuthyrning på boupplysningens hemsida.

Hyra ut hyresrätt i andra hand

Det skiljer sig lite att hyra ut en hyresrätt i stället för en bostadsrätt, detta för att du själv inte har köpt lägenheten och på så sätt inte äger den.

Skälig hyra – Hyresrätt

Den främsta skillnaden ligger i att du inte får ta en oskälig hyra. Du får enbart lägga på högst 15 % på hyran om den är möblerad – detta eftersom du själv inte äger lägenheten, utan bara hyr den.

Besittningsskydd

Utöver att ta en skälig hyra träder ett så kallat besittningsskydd i kraft efter två år, det vill säga att andrahandshyresgästen då har rätt att ta över lägenheten. Om du ska hyra ut i två år eller längre är det därför viktigt att skriva en överenskommelse som säger att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet.

Hyresavtal – andrahandsuthyrning

Oavsett om du har en hyresrätt eller bostadsrätt krävs ett hyresavtal när du ska hyra ut i andra hand. Du kan skriva ihop ett hyresavtal på egen hand, kom bara ihåg att inkludera uppsägningstid och besittningsskydd om det skulle vara aktuell. Ibland kan det vara skönt att ha en hyresavtalsmall. Hyresavtalsmallar för både hyresrätt och bostadsrätt kan man hitta hos fastighetsägarna.