gratisjuridiskradgivning.se

Arvsrätt

Arvsrätt i olika situationer

Arvsrätt förklarar enligt lag hur en människas tillgångar fördelas vid dennes bortgång, om personen i fråga inte har skrivit ett testamente. Enligt arvsrätten regleras ett arv utifrån personens livssituation. På denna sida får du en förklaring av arvsordningen för olika livssituationer.

Arvsrätt - Barn

Som barn beror arvsrätten på den avlidne förälderns livssituation. Om den avlidne inte har efterlämnat en maka/make går arvet direkt till den avlidnes barn. Om ett barn är under 18 år ska en god man ha hand om tillgångarna till dess att barnet är myndigt.

Om make eller maka lever

Om den avlidne var gift ärver personens maka/make allt, medan gemensamma bröstarvingar, det vill säga biologiska/adopterade barn till den avlidne, ärver först efter att den andre föräldern också har avlidit.

Särkullbarn

Har den avlidne ett särkullbarn, det vill säga barn sedan tidigare, har dessa rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av en arvslott (arvslott är hela arvet). Barnen kan dock vänta med att ta ut sitt arv om de vill.

Barnbarn

Om den avlidnes barn lever får barnbarnen inget arv, men om den avlidnes barn också är avlidna träder barnbarn in som bröstarvinge och ärver.

Arvsrätt – Halvsyskon

Om den avlidne är den gemensamma föräldern så ärver även halvsyskon. Om den avlidne inte är den biologiska föräldern ärver inte halvsyskon förrän helsyskon, syskonbarn eller föräldrar inte längre är i livet.

Arvsordning utan barn

Om den avlidne inte efterlämnar en make/maka och barn tillfaller arvet syskon och föräldrar.

Vad är ett testamente?

Med hjälp av ett testamente går det att styra vem som ska ärva alla ens tillgångar, det så kallade dödsboet. Ett testamente är ett bindande dokument som träder i kraft efter en persons bortgång. Personen som upprättar ett testamente och fördelar sina tillgångar kallas för testator. Om inget testamente är skrivet gäller arvsrätten, det vill säga arvsfördelning genom lag.

Varför testamente?

De vanligaste anledningarna till att skriva ett testamente är för att undvika tvister och skapa en trygghet för den kvarvarande familjen. Om inget testamente skrivs kan det innebära att personer som man håller kär inte får ta del av ens tillgångar. Det är extra viktigt att skriva ett testamente om något av nedanstående punkter passar in på din livssituation:

 • Om du är sambo/ogift 
 • Om du/din partner har barn sedan tidigare (särkullbarn) 
 • Om du är ensamstående/inte har barn 


Skriva testamente själv

Det vanligaste är att ta hjälp av en jurist eller advokat för att skriva testamente eftersom vissa krav måste uppfyllas för att det ska vara giltigt. Det kan däremot vara svårt att skriva testamente gratis med hjälp av en jurist/advokatbyrå, men det finns inget som säger att du inte får skriva testamente själv. Läs mer om vad som krävs för att testamentet ska vara giltigt här under.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Ett testamente måste uppfylla så kallade formkrav. Testamenten som inte uppfyller kraven ogiltigförklaras. Formkraven är som följer:

 • Testamentet ska upprättas skriftligen 
 • Två vittnen ska närvara och skriva under 
  Vittnen måste vara 15 år fyllda
  Vittnen får inte på något sätt vara familj (inte heller ingift) 
  Vittnen får inte ha en psykisk sjukdom  
 • Vittnen måste veta om att de skriver på ett testamente – men inte dess innehåll) 
 • Utöver namnteckning är det bra om vittnen skriver adress, födelsedata och datum 
 • Testamentesdokumentet behöver vara i original vid uppläsningen/fördelningen

Nödtestamente - Holografiskt testamente

Ett nödtestamente är ett provisoriskt testamente som enbart gäller under en begränsad period och upprättas på grund av en nödsituation, exempelvis om en person blir allvarligt sjuk. Till skillnad från ett vanligt testamente kan ett nödtestamente genomföras både skriftligt och muntligt, men oavsett så krävs två giltiga vittnen. Om nödtestamentet nedtecknas skriftligen kan det även kallas holografiskt testamente.