gratisjuridiskradgivning.se

Vad är juridik?

Juridik betyder kort och gott rättslig vetenskap som bygger på lagar och regler, och hur dessa tolkas och tillämpas. Personer som är yrkesverksamma inom juridiken ska ha läst juristprogrammet på universitet och du kan läsa mer om advokater och jurister här. På denna sida kommer du kunna läsa om både juridisk rådgivning och få tips på gratis juridisk rådgivning, men också få veta mer om arbetsrätt och fastighetsjuridik som är två populära områden inom juridiken.

Juridiken i livet

Juridiken är integrerad i många aspekter av livet; exempelvis när en närstående avlider och du får ta del av ett testamente som räknas till arvsrätt, när du flyttar ihop med en partner och skriver samboavtal eller när du måste gå igenom en skilsmässobodelning.

Vad är juridisk rådgivning?

Om du på ett eller annat sätt behöver hjälp med något som rör lagar och regler kan du behöva juridisk rådgivning. Oavsett om du behöver rådgivning för ett ärende som rör testamentering, fastighetsjuridik eller uthyrning i andra hand.

Gratis juridisk rådgivning

Att få juridisk hjälp är för många sammankopplat med höga kostnader, men ibland kan det uppstå situationer då du är i behov av juridisk rådgivning och inte har råd. Det finns sätt att få juridisk rådgivning gratis, här under listar vi olika sorters kostnadsfri juridisk rådgivning.

Olika sorters gratis juridisk rådgivning

Arbetsrätt

Arbetsrätt handlar om de lagar som avser relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det handlar främst om kollektivavtal som förutsätter vissa rättigheter och skyldigheter mellan parterna, men arbetsrätten är även aktuell vid arbetsrättsliga tvister. Vill du anlita en advokat- eller juristbyrå kan du läsa mer om olika byråer här. Här under har vi sammanfattat vilka lagar som avser arbetsrätt. Du kan läsa om några av lagarna på lagen.nu.

Fastighetsjuridik

Det finns mycket lagar och regler som på ett eller annat sätt rör fastigheter. Det kan röra alltifrån bostadsrätter och hyresrätter till allmänna fastigheter och entreprenader. De flesta större fall inom fastighetsjuridik handlar däremot främst om tvister som avser bostadsrätter och allmänna fastigheter. Men det kan i princip handla om vad som helst; du kan behöva hjälp med frågor om upplåtelse, överlåtelse, uppsägningar, upphandlingar och fastighetsmäklarfrågor. Behöver du anlita en jurist eller advokat kan du läsa mer om olika byråer här.

Juridisk rådgivning inom olika områden

Inom juridiken finns det många områden och inriktningar i samhället, men man brukar dela upp juridik i offentlig rätt eller civilrätt. Offentligt rätt omfattar lagar och regler som på ett eller annat sätt rör allmänheten medan civilrätt avser enskilda individer. Här under kan du se olika exempel på vad som tillhör den offentliga rätten respektive civilrätten.

Exempel på offentlig rätt:

 • Miljörätt
 • Straffrätt
 • Skatterätt
 • Socialrätt
 • Folkrätt
 • Konkurrensrätt

Exempel på civilrätt:

 • Köprätt
 • Arbetsrätt
 • Konsumenträtt
 • Familjerätt
 • Avtalsrätt
 • Fastighetsrätt